Alles over een uitvaart in Tilburg

Palliatieve zorg in Tilburg

Jaarlijks krijgen tientallen Tilburgers te horen dat de ziekte die ze hebben niet meer is te genezen en dat de patiënt binnen afzienbare tijd zal komen te overlijden. Mensen met een levensbedreigende ziekte hebben doorgaans behoefte aan verschillende soorten hulp. Het kan dan gaan om medische hulp, maar ook om geestelijke zorg en bijvoorbeeld hulp in het huishouden.

Als is vast komen te staan dat iemand ongeneeslijk ziek is verandert de zorg. De zorg was er op gericht om iemand beter te maken, maar als dat niet meer mogelijk is gaat de zorg over in palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich er op om de ongeneeslijk zieke patiënt in de laatste fase van het leven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden. Palliatieve zorg wordt ook wel totale zorg genoemd omdat het om meer dan alleen medische zorg gaat. Palliatieve zorg richt zich ook niet alleen op de patiënt maar ook op de naasten van de patiënt. Want ook voor mensen in de omgeving van de patiënt is het een hele zware en emotionele tijd.

Welke hulp iemand nodig heeft hangt af van verschillende factoren zoals het ziektebeeld, de fase waarin de ziekte is gevorderd, de thuissituatie etc. In Tilburg wordt geprobeerd om palliatieve zorg af te stemmen op de behoefte van de patiënt. Ook werken instanties waar mogelijk samen om een zo optimaal als mogelijk pakket van zorg aan te bieden. Er zijn verschillende organisaties in Tilburg die palliatieve zorg bieden. Het gaat daarbij om commerciële zorginstanties maar ook om vrijwilligers die hulp bieden aan ongeneeslijk zieke Tilburgers.

Welke palliatieve organisaties zijn er in Tilburg

Er zijn een aantal organisaties die palliatieve zorg aanbieden in Tilburg. Doorgaans wordt in overleg met de behandelend arts in het ziekenhuis of de huisarts een plan gemaakt om de juiste zorg te kunnen geven. Het verschilt helemaal per persoon en ziektebeeld hoeveel zorg er nodig is. Soms heeft iemand in het begin nog helemaal of bijna geen hulp nodig, maar neemt de noodzaak van hulp gedurende het ziekteproces toe. Hieronder staan een aantal voorbeelden van zorginstanties die palliatieve zorg bieden of die kunnen helpen om de juiste zorg te krijgen.

De eigen huisarts

De meeste mensen hebben in de loop van de jaren een vertrouwensband opgebouwd met hun eigen huisarts. Het is daarom logisch dat veel mensen het prettig vinden om in deze moeilijke fase van hun leven geholpen te worden door hun huisarts. De huisarts weet als geen ander welke hulp een ongeneeslijk zieke nodig heeft en de huisarts weet ook de weg naar de juiste instanties in Tilburg.

Voor sommige soorten van palliatieve zorg moet iemand beschikken over de zogenaamde indicatiestelling van het CIZ. De huisarts kan helpen om er voor te zorgen dat iemand de juiste indicatiestelling krijgt. Met de huisarts kan een patiënt ook praten over bijvoorbeeld angst of verdriet. Eventueel kan de huisarts er ook voor zorgen dat de zieke wordt doorverwezen naar de juiste instantie of persoon om te praten over bijvoorbeeld angst voor de dood of een slopend ziekteproces. De huisarts is ook de aangewezen persoon om eventuele wensen op het gebied van euthanasie te bespreken. De huisarts kan precies uitleggen wat de regels en voorwaarden zijn en of en wanneer iemand in aanmerking kan komen voor euthanasie.

Buddy in Tilburg

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben soms behoefte aan iemand waar ze onbevangen mee kunnen praten. Het kan ook zijn dat een zieke iemand zoekt om bijvoorbeeld leuke dingen mee te doen om het ziek zijn zo heel even te kunnen vergeten. In Tilburg zijn diverse vrijwilligers actief die zich aanbieden als buddy. Een buddy is iemand die dus geen professional is, maar iemand die er op afgesproken tijden gewoon is voor de zieke. De buddy zal proberen om samen afleiding te zoeken door dingen te doen die iemand leuk vindt. Denk bijvoorbeeld aan wandelen, fietsen, samen spelletjes doen of samen winkelen.

In Tilburg kunnen mensen een beroep doen op ContourdeTwern. ContourdeTwern zal kijken of iemand in aanmerking komt voor een buddy en de organisatie zal proberen om een buddy te vinden die past bij de aanvrager. Mensen die gebruik willen maken van een buddy kunnen voor informatie over de voorwaarden en mogelijkheden bellen met ContourdeTwern op telefoonnummer: 013 583 99 99 of mailen naar: infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van ContourdeTwern.
ContourdeTwern
Spoorlaan 444
5038 Tilburg

Hospice in Tilburg

Ongeneeslijk zieke mensen die hun laatste levensfase niet thuis kunnen doorbrengen kunnen terecht in een hospice. Een hospice is een huis waar terminaal zieke mensen met hun dierbaren kunnen verblijven in de laatste fase van het leven. In Tilburg kan men hiervoor terecht in Hospice de Sporen. De medewerkers van Hospice de Sporen begeleiden de stervende en proberen mensen een zo waardig als mogelijk sterfbed te bieden. Het hospice is een zorgzame en gastvrije plek voor zowel de gast als voor familie en vrienden.

Bij Hospice de Sporen werkt een team van palliatief deskundige verpleegkundigen en artsen. Naast het team van professionals staan er dagelijks vrijwilligers klaar die er voor zorgen dat de zorg optimaal is.
Het hospice is gelegen aan de Bredaseweg, vlakbij het centrum van Tilburg. Voor vragen en meer informatie kan men kijken op de website van Hospice de Sporen.
Hospice de Sporen
Bredaseweg 564
5036 NB Tilburg
T 013 462 84 50
E sporen@dewever.nl

Team palliatieve zorg Thebe

De meeste mensen kiezen er voor om thuis te sterven. Op die manier kan men in de eigen vertrouwde omgeving blijven. Om het mogelijk te maken om thuis te kunnen blijven tot het laatste moment van het leven zijn er zorgorganisaties die speciale palliatieve (thuis)zorg aanbieden. In Tilburg wordt deze zorg onder andere geleverd door Thebe. Thebe heeft een speciaal team palliatieve zorg, waar professionals werken die ervaring hebben bij de zorg voor terminaal zieke mensen. De medewerkers kunnen alle zorg en verpleging leveren en hebben daarbij ook oog en aandacht voor de naaste(n) van de patiënt.

Iemand die ongeneeslijk ziek is kan contact opnemen met Thebe. Thebe regelt dan een gesprek aan huis met een wijkverpleegkundige. Die zal samen met de aanvrager kijken naar zorg die nodig is. De thuiszorg die men kan leveren hangt samen met de indicatiestelling van het CIZ. De wijkverpleegkundige zal tijdens het kennismakingsgesprek meer uitleggen over de indicatiestelling, het aanvragen daarvan en de hulp die noodzakelijk is.

Kijk voor meer informatie op de website van Thebe.

Geestelijke zorg St. Elisabeth ziekenhuis

Mensen die in het St. Elisabeth ziekenhuis verblijven kunnen geestelijke ondersteuning krijgen van de Dienst Pastoraat & Geestelijke verzorging.

Het team van ziekenhuispastores/geestelijk verzorgers kan op verzoek worden ingeschakeld door de verpleegkundigen. De geestelijke hulp is er voor iedereen ongeacht de achtergrond, afkomst, geaardheid, of kerkelijke achtergrond.

Kijk voor meer informatie op de website van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Men kan ook bellen voor meer informatie over de geestelijke hulp van het St. Elisabeth Ziekenhuis op telefoonnummer: 013 - 539 2003.

St. Elisabeth Ziekenhuis
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg