Alles over een uitvaart in Tilburg

Directe hulp

Als iemand is overleden moeten er heel wat zaken worden geregeld. Sommige zaken kunnen even op zich laten wachten, maar andere zaken moeten snel worden opgepakt. Hieronder staan stapsgewijs een aantal zaken onder elkaar die als eerste geregeld moeten worden.

Bel de huisarts

Als iemand is overleden moet de gemeente verlof tot begraving of crematie afgeven. Dit verlof kan de gemeente Tilburg alleen afgegeven als men beschikt over een verklaring van overlijden. De verklaring van overlijden kan alleen worden opgesteld door een arts. Doorgaans is dit de huisarts, maar als iemand in het ziekenhuis is overleden kan het verlof ook worden opgesteld door bijvoorbeeld de behandelend arts.

Als iemand thuis is overleden kan men het beste direct bellen met de huisarts. De huisarts zal dan zo snel mogelijk langskomen. Als het overlijden heeft plaats gevonden buiten de openingstijden van het kantoor van de eigen huisarts kan contact worden opgenomen met de huisartsenpost Tilburg. De huisartsenpost Tilburg is gevestigd aan de Lage Witsiebaan 2-A, 5042 DA Tilburg. Telefoonnummer: 0900-3322222.

Als iemand een overledene aantreft onder verdachte omstandigheden (mogelijke zelfdoding of een misdrijf) bel dan direct het alarmnummer 112 en geef door waar u de overledene heeft gevonden. De politie zal met spoed naar u toekomen.

Kijk of de overledene uitvaartwensen heeft opgesteld

Sommige mensen hebben hun uitvaartwensen beschreven op papier. Deze papieren worden meestal opgeborgen op een plek waar ook de andere belangrijke papieren liggen. Als er uitvaartwensen zijn dan kan men deze alvast inzien omdat deze belangrijk zijn bij de organisatie van de uitvaart. Het komt ook voor dat mensen hebben opgeschreven welke uitvaartondernemer de uitvaart moet verzorgen.

Uitvaartverzekering

Zoek tussen de papieren van de overledene of daar een uitvaartpolis tussen zit. Als de overledene geen uitvaartverzekering heeft dan kan men door naar de volgende stap. Als de overledene wel beschikt over een uitvaartverzekering is het belangrijk om te bekijken om welk soort uitvaartverzekering het gaat. Er zijn in grote lijnen twee opties, er kan sprake zijn van een naturaverzekering of een kapitaalverzekering. Als het om een kapitaalverzekering gaat kan men helemaal zelf bepalen welke uitvaartondernemer de uitvaart gaat verzorgen. Het is wel verstandig om de verzekeraar te contacten om te vragen welk bedrag er uitgekeerd zal worden en wat de voorwaarden voor uitkering zijn.

Gaat het om een naturaverzekering dan wil de verzekeraar de uitvaart doorgaans het liefst zelf uitvoeren. Het staat de nabestaanden helemaal vrij om te kiezen voor een andere uitvaartondernemer, maar men moet er wel rekening mee houden dat de verzekeraar mogelijk een lager bedrag uitkeert dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis. Het is daarom verstandig om te bellen met de verzekeraar om te vragen welk bedrag er wordt uitgekeerd als men kiest voor een andere uitvaartondernemer.

Kies een uitvaartondernemer

Voor de gemiddelde uitvaart in Tilburg wordt 5.000 tot 6.000 euro betaald. Maar tegenwoordig zijn er verschillende uitvaartbedrijven die goedkope uitvaarten aanbieden. Zij leveren dezelfde diensten en kwaliteit maar laten nabestaanden alleen betalen voor wat er daadwerkelijk wordt afgenomen. Daarmee kunnen nabestaanden duizenden euro’s besparen. Een persoonlijk en goed afscheid kan je al regelen vanaf 1.350 euro. Kijk op www.budgetcrematie.nl of bel met nummer 013 820 0941.

Een begrafenis kan je al vanaf 1.850 euro regelen. Kijk voor informatie op www.budgetbegrafenis.nl.


Kleding voor overledene

Als de afspraak met de uitvaartondernemer is gemaakt kan men alvast nadenken over de kleding die de overledene aan krijgt. Deze kleding kan worden klaar gelegd voor de uitvaartverzorger. Als men de beschikking heeft over een recente foto van de overledene dan kan deze ook worden klaar gelegd voor de uitvaartverzorger. Aan de hand van de foto kan de uitvaartverzorger zien hoe de overledene zijn of haar kapsel droeg en eventueel welk soort make up er werd gebruikt door de overledene.

Uitvaart regelen

In de dagen tussen het overlijden en de uitvaart gaan de nabestaanden samen met de uitvaartondernemer werken aan een persoonlijke invulling van de uitvaart. Er moet heel veel worden geregeld en er moeten veel keuzes worden gemaakt. In de infotheek van deze site is inspiratie te vinden om een uitvaart in Tilburg helemaal naar eigen wens in te vullen. Naast de traditionele mogelijkheden zijn er diverse minder traditionele opties, denk bijvoorbeeld aan een uitvaart in een kroeg in het centrum van Tilburg of een hele bijzondere rouwauto.

LET OP: geef dieven geen kans

Er zijn helaas dieven die misbruik maken van het overlijden van een ander. Deze dieven weten uit ervaring dat er tijdens de uitvaart waarschijnlijk niemand thuis is en dat de kans ook nog groot is dat de buren ook bij de uitvaart aanwezig zijn. Ze proberen van deze gelegenheid gebruik te maken door in alle rust in te breken. Het is daarom verstandig om dieven niet wijzer te maken dan ze al zijn. Als de familie een rouwadvertentie plaatst in een krant dan kan het verstandig zijn om niet het eigen adres te vermelden als correspondentie adres, maar bijvoorbeeld het adres van de uitvaartondernemer. Probeer ook op social media rekening te houden met het feit dat dieven ook mee kunnen lezen. Een andere tip is om buurtbewoners te vragen om op de dag van de uitvaart op de woning te letten.